OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
2015-02-18
Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01, OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła podaje się do publicznej informacji co następuje:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie udostępniły do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKT RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM oraz PROJEKT RAMOWEGO PLANU POZYSKIWANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła, w ramach którego realizowany będzie Komponent 3 Górna Wisła.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj