SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ W KRAKOWIE
2015-02-11
Szef Służby Cywilnej, Claudia Torres-Bartyzel w środę, 11 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkała się z przedstawicielami administracji trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Kluczowym tematem rozmów było zwiększenie otwartości urzędów na obywateli - w jaki sposób ułatwić klientom załatwianie interesujących ich spraw. Minister Torres-Bartyzel przedstawi m.in. projekty uproszczenia komunikacji w Internecie, systemu infolinii, a także szerszego udostępniania infrastruktury urzędowej dla osób odwiedzających.

Szef Służby Cywilnej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji opracowuje stronę internetową gromadzącą informacje o sprawach urzędowych, które najbardziej interesują obywateli. Znajdziemy na niej wszystkie niezbędne dane – od prostego opisu procedury, przez wzorcowe formularze, po link do odpowiedniego serwisu transakcyjnego lub kontakt. Wyróżnikiem tego systemu będzie wygoda wyszukiwania i prosty, przyjazny język. Strona będzie swoistym przewodnikiem po usługach publicznych.

Szef Służby Cywilnej koordynuje budowę systemu informacji telefonicznej dla urzędów administracji rządowej. Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstanie centralny punkt udzielania odpowiedzi. Będzie połączony ze swoimi resortowymi i wojewódzkimi odpowiednikami, dzięki czemu osoby dzwoniące uzyskają informacje o możliwie dużej ilości spraw. System informacji telefonicznej poszerzy dostęp obywateli do informacji o usługach publicznych.

Jednym z tematów rozmów z administracją regionalną była odpowiednia jakość obsługi klienta w urzędach. Informacje przekazywane obsługiwanym osobom przez urzędników muszą być proste, zrozumiałe i klarowne. Dotyczy to udzielania informacji w urzędzie, ale również sposobu formułowania pism urzędowych. Obywatel ma prawo do pełnej informacji i życzliwej pomocy w urzędzie. Dostępność powinna obejmować także infrastrukturę urzędów – parkingów, czy toalet.

Poziom zaufania obywateli do urzędów administracji publicznej w Polsce jest bardzo niski. Przyjazne dla obywateli urzędy mogą zmienić ten niekorzystny trend – poprzez udostępnianie jasnych i pełnych informacji o sprawach urzędowych w Internecie, poprzez informację telefoniczną, pisemną czy w bezpośrednim kontakcie.

W najbliższym czasie zostaną uruchomione w całej Polsce praktyki studenckie w administracji objętej służbą cywilną. Jakościowe standardy praktyk oparte będą o zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie ram jakości staży oraz zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Studenci będą mogli nabyć umiejętności takie jak: planowanie i organizacja pracy, komunikacja z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, praca zespołowa czy analiza informacji.

Wizyta Szefa Służby Cywilnej, obok rozmów z wojewodą małopolskim i dyrektorami generalnymi trzech urzędów wojewódzkich, to okazja do bezpośredniej dyskusji z pracowników administracji regionalnej. Minister Torres-Bartyzel odwiedziła również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

To druga z cyklu dziesięciu wizyt Szefa Służby Cywilnej w urzędach wojewódzkich w całej Polsce zaplanowanych na najbliższy miesiąc.
Szef służby cywilnej w Krakowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj