PROGRAM INWESTYCYJNY DLA ZLEWNI SKAWINKI
2015-02-06
Dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów współpracujących z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych zakończono prace nad programem inwestycyjnym nakierowanym na ochronę przed powodzią w zlewni Skawinki (rzeki Skawinka, Gościbia, Jastrząbka, Głogoczówka z Sieprawką, Cedron, Mogiłka, Rzepnik).

Odbiór opracowania odbył się 5 lutego 2015 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w obecności Wojewody Małopolskiego. Zgodnie ze standardami wypracowanymi jeszcze w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły cała zlewnia została poddana wielowariantowej analizie działań zabezpieczających i na podstawie wielokryterialnej oceny poszczególnych wariantów (kryteria powodziowe, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe) został wybrany wariant optymalny, zapewniający najwyższy poziom ochrony. Wariant ten przewiduje działania inwestycyjne w postaci budowy suchych zbiorników, obwałowań i bulwarów.

W zagrożonej powodziami strefie zlokalizowanej na terenie gmin Skawina, Myślenice, Sułkowice, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Siepraw mieszka 1745 osób i znajduje się 340 budynków mieszkalnych, 290 budynków gospodarczych, 55 budynków użyteczności publicznej i 33 budynki przemysłowe. Realizacja zaplanowanych w opracowaniu inwestycji, które będą gwarantowały odpowiedni poziom ochrony przed powodzią dla tych terenów będzie kosztowała 121 mln złotych.

Opracowanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, przy współudziale finansowym powiatu krakowskiego oraz gmin Skawina i Sułkowice.
Skawinka 1Skawinka 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj