LABORATORIA NOWYCH TECHNOLOGII W NH2
2015-02-03
Dzięki nowatorskiemu modelowi współpracy środowiska akademickiego i biznesu stolica Małopolski, a dokładnie tereny poprzemysłowe zlokalizowane w Nowej Hucie staną się miejscem, w którym powstawać będą nowe technologie przeznaczone dla biznesu.

Dziś (3 lutego 2015 roku) Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski oraz rektorzy krakowskich uczelni wyższych wraz z przedstawicielami władz samorządowych podpisali deklarację współpracy. Dokument przewiduje powstanie Laboratorium inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki. Projekt jest szansą na aktywne działania środowiska akademickiego na rzecz tworzenia nowych technologii dla biznesu przy wspólnym zainteresowaniu rewitalizacją terenów poprzemysłowych.

Inicjatywa, jak podkreślił wojewoda, jest przykładem współpracy bez precedensu w skali Polski. - Siłą Krakowa jest jego środowisko akademickie zaś przedsięwzięcie rewitalizacji 300 ha nie będzie możliwe bez zaplecza intelektualnego oraz tworzonych przez krakowskich naukowców innowacyjnych i nowoczesnych technologii – zaznaczył wojewoda.

Koncepcja obejmuje kilka płaszczyzn – po pierwsze współpracę z naukowcami i specjalistami, a więc zapewnienie kadry naukowej czy inżynierskiej. Po drugie – możliwość skorzystania z terenów uwolnionych przez AccelorMittal Poland. Wymierne efekty to zatrzymanie w Krakowie uzdolnionych absolwentów i młodej kadry naukowej, która swój potencjał będzie mogła wykorzystać na miejscu, zamiast szukać zatrudnienia poza granicami kraju. A zapewniając bazę merytoryczną i lokalową Kraków jest w stanie przyciągnąć do Nowej Huty przedsiębiorców, co oznacza nowe miejsca pracy.

Przyjęcie wspólnej deklaracji stało się możliwe dzięki działaniom prowadzonym od 2014 roku, zmierzającym do restrukturyzacji terenów poprzemysłowych należących dotychczas do ArcelorMittal Poland. Podjęcie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów poprzemysłowych w sposób przyjazny mieszkańcom oraz zgodny z planami rozwoju miasta i regionu otwiera przed Nową Hutą szanse i perspektywy.
podpisanie porozumienia nowa hutapodpisanie porozumienia nowa huta
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj