PODSUMOWANIE ROKU PRACY MAŁOPOLSKIEJ POLICJI
2015-01-29
W czwartek, 29 stycznia odbyła się narada roczna kadry kierowniczej małopolskiej policji, podsumowująca pracę policjantów w 2014 roku. W naradzie udział wzięli m. in. nadinsp. Wojciech Olbryś, Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski.

- Policja w Małopolsce ma najlepszą opinię ze wszystkich służb porządkowych. Co ważne, jest to opinia nie tylko mieszkańców, ale także turystów odwiedzających województwo – podkreślił Jerzy Miller.Najważniejsze zadania, jakie stoją przed nami w 2015 roku to szkolenia i inwestowanie w człowieka oraz współpraca resortowa, której teraz przykładem może być współpraca policjantów i sądów w walce z pseudokibicami.

Wojewoda wskazał również na największe jego zdaniem sukcesy małopolskich policjantów – skuteczną walkę z biznesem narkotykowym, aktywne działania przy realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wzorcową umiejętność wykorzystania środków, zarówno jeżeli chodzi o wzmocnienie zasobów ludzkich, jak i zaopatrzenie w sprzęt czy poprawę jakości bazy lokalowej. Na uwagę zasługuje również pionierski w Polsce prewencyjny program zapobiegania cyberprzemocy.

Nadinsp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji dziękując policjantom i pracownikom Policji wskazał priorytety, jakie stoją przed nimi w nadchodzących latach. Wśród nich jest między innymi wzmożona walka z wypadkami drogowymi czy zabezpieczenie dużych wydarzeń, takich jak Światowe Dni Młodzieży.
narada policji 2015narada policji 2015
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj