KWALIFIKACJA WOJSKOWA
2015-01-14
Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa małopolskiego trwać będzie od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji został wyznaczony na 16 stycznia 2015 r. zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. poz. 1595).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1996 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1994-1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukończyły osiemnaście lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie województwa małopolskiego działać będzie Wojewódzka Komisja Lekarska i 23 powiatowe komisje lekarskie, z tego na obszarze każdego powiatu oraz miast działających na prawach powiatu Nowego Sącza i Tarnowa po jednej komisji lekarskiej, natomiast na terenie miasta Krakowa dwie komisje lekarskie.

Składy powiatowych i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej określone zostały w zarządzeniu Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 6/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich a siedziby komisji określono w rozporządzeniu nr poz. Rej. 1/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed powiatowymi komisjami lekarskimi w 2015 r. podlegać będzie 20.351 mężczyzn rocznika 1996 oraz 3.293 mężczyzn roczników starszych.

OBWIESZCZENIE

WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj