KONSULTACJE SPOŁECZNE
2015-01-12
Do 22 czerwca 2015 r. odbywają się konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany zawierają m in. katalog działań służących obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze.

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Uwagi można składać także do dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych.

Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, oraz dokumenty będące przedmiotem konsultacji są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: www.powodz.gov.pl
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj