DECYZJA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S-7
2014-12-22
W poniedziałek 22 grudnia 2014 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację odcinka Lubień – Rabka-Zdrój drogi ekspresowej S-7 (tzw. ZRID). Decyzję tę przekazano Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

Pełna nazwa inwestycji to „Budowa drogi ekspresowej S-7 – Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój, km 713+580,21 – km 729+410,00, oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka, km 0+000,00 – km 0+877,22”.

Planowany odcinek drogi S-7 zlokalizowany jest w województwie małopolskim i będzie obejmował powiaty: myślenicki, suski oraz nowotarski (w tym gminy: Lubień, Jordanów, Rabka-Zdrój oraz Raba Wyżna).

W ramach inwestycji pod masywem Małego Lubonia zostanie zrealizowany dwukomorowy tunel drogowy z obustronnym chodnikiem. Tunel ten będzie miał 2057 m, co stanowi 12,3% zaprojektowanego odcinka.

W połowie tunelu w obydwu komorach powstaną zatoki postojowe. Będzie też przejazd dla służb ratowniczych oraz przejścia ewakuacyjne, które połączą obie komory tunelu. Przejścia te zostaną rozmieszczone co 172,5 m i będą pełnić funkcję nisz sygnalizacyjno- -alarmowych. Naprzeciw nich zaprojektowano wnęki hydrantowe. Świeże powietrze doprowadzą do tunelu kanał wentylacyjny oraz kanały dolotowe rozmieszczone po obydwu stronach ścian komór. Przewidziano także kanał odsysający powietrze zanieczyszczone spalinami oraz wentylację awaryjną.

Tylko 160 m tunelu powstanie w wykopie otwartym, reszta zostanie wydrążona metodą górniczą.

Oprócz tunelu zaprojektowano 38 obiektów mostowych. 10 z nich powstanie na ciekach wodnych, 16 – w ciągu S-7 i drogi krajowej nr 47, a 8 – nad tymi drogami. Pozostałe obiekty to wiadukty i łącznice.

Zrealizowane zostaną też dwa węzły drogowe („Skomielna” i „Zabornia”), trzy tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych (w Lubniu, Krzeczowie i Zbójeckiej Górze) oraz 25 km dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny. Drogę otoczy 4,111 km ekranów akustycznych.

Inwestycja będzie wymagała przebudowy (przełożenia) 3,2 km istniejących odcinków dróg krajowych. Przewidziano też wyburzenie 26 budynków mieszkalnych i 63 budynków gospodarczych, inwentarskich oraz garaży.

Parametry:
długość odcinka łącznie – ok. 16,7 km;

droga ekspresowa S-7 – 15,83 km:
klasa techniczna – S,
prędkość projektowa – 100 km/h,
kategoria ruchu – KR6,
obciążenie na oś – 115 kN/oś;

przekrój dwujezdniowy – 2 x 2:
szerokość jezdni – 2 x 7,00 m,
szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m,
szerokość opaski zewnętrznej – 0,75 m,
szerokość pasów awaryjnych – 2 x 2,50 m (3,0 m w tunelu),
szerokość poboczy gruntowych – od 0,75 m do 2,25 m;

droga krajowa nr 47 – 0,87 km:
klasa techniczna – GP,
prędkość projektowa – 80 km/h,
kategoria ruchu – KR5,
obciążenie osi – 115 kN/oś;

przekrój dwujezdniowy – 2 x 2:
szerokość jezdni – 2 x 7,00 m,
szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m,
szerokość poboczy bitumicznych – 2,00 m.

Prezentacja multimedialna "Budowa drogi ekspresowej S-7"

Więcej zdjęć
Przekazanie decyzji dot. drogi S-7 22.12.2014 002Przekazanie decyzji dot. drogi S-7 22.12.2014 001Przekazanie decyzji dot. drogi S-7 22.12.2014 003
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj