SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU PN. "OPIEKA NAD DZIECKIEM Z CUKRZYCĄ - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLI"
2014-11-13
25 listopada 2014 r. w godz. 13.00 - 15.30 w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków, w ramach projektu pn. "Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie dla pracowników przedszkoli" odbędzie się pilotażowe szkolenie kierowane do dyrektorów oraz pracowników przedszkoli z terenu miasta Krakowa. Projekt jest realizowany przez Ministra Zdrowia we współpracy z Wojewodą Małopolskim, Małopolskim Kuratorium Oświaty i Sekcją Pediatryczną Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Zakres szkolenia obejmie przekazanie wiedzy nt. cukrzycy oraz pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę, pozostającemu pod opieką placówki przedszkolnej, jak również aspekty psychologiczne i społeczne rozwoju dziecka przewlekle chorego. Celem szkolenia jest m.in. poprawa jakości życia dzieci z cukrzycą, ograniczenie ryzyka występowania wczesnych powikłań cukrzycy poprzez ich wczesną identyfikację przez pracowników przedszkola i wdrożenie właściwego postępowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w przedszkolu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Możliwość zgłoszenia na szkolenie istnieje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=10572
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj