MAPA TERENÓW ZALEWOWYCH W ZLEWNI SANU DOSTĘPNA W INTERNECIE
2014-09-02
Na stronie internetowej Geoportalu jest już dostępna kolejna mapa pokazująca strefy zalewowe. W lipcu opublikowane zostało opracowanie dla zlewni Raby. Teraz również mieszkańcy dorzecza Sanu sprawdzą, czy dany teren jest zagrożony powodzią. Mapa będzie więc służyć także potencjalnym inwestorom.

Oprócz mapy aktualnie gotowy jest kompleksowy plan zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Sanu. Obszar ten obejmuje San, Wisłok oraz ich dopływy – w sumie ok. 16,8 tys. km kw.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej plan zakłada ochronę przed tzw. wodą stuletnią, czyli wezbraniem rzek występującym raz na sto lat. Strefy zalewowe – podobnie jak w przypadku Raby – zostały wyznaczone na podstawie specjalistycznych obliczeń i analiz. Na mapach tych możemy zobaczyć, które tereny mogą zostać zalane w przypadku fali powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat.

Okazało się, że w zlewni Sanu zagrożonych jest blisko 33,5 tys. mieszkańców. Dzięki przeprowadzonym analizom rozstrzygnięto także, jakie inwestycje są niezbędne dla ochrony terenów w dorzeczu Sanu: m.in. budowa wałów przeciwpowodziowych, bulwarów, suchych zbiorników, zbiorników retencyjnych czy ochrona indywidualna.

W najbliższym czasie zostaną również opracowane analizy programów inwestycyjnych dla zlewni pozostałych dopływów Wisły: Soły, Skawy, Dunajca, Nidy, Czarnej Staszowskiej i Wisłoki.

Zapraszamy do skorzystania z instrukcji poruszania się po Geoportalu:

Instrukcja

MAPA TERENÓW ZALEWOWYCH W ZLEWNI SANU

O mapie dla zlewni Raby pisaliśmy tutaj: MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ W DORZECZU RABY DOSTĘPNA W INTERNECIE

małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj