ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZBIORNIKA W TRZEBINI
2014-08-22
Wczoraj, 21 sierpnia, Małopolski Urząd Wojewódzki odebrał dokumentację projektową dotyczącą zrekultywowania zbiorników odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Projekt pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie to ma na celu m.in. trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków – w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

Wartość projektu wynosi 17 714 740,05 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to 15 057 529,04 zł, zaś z budżetu państwa – 2 657 211,01 zł.

Prace projektowe zakończyły się 14 sierpnia, o czym już pisaliśmy: ZAKOŃCZONO PRACE PROJEKTOWE NAD REKULTYWACJĄ ZBIORNIKA W TRZEBINI.

Przekazanie dokumentacji Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oznacza, że będzie mogła rozpocząć się realizacja głównej części zadania, tj. będzie można przystąpić do prac budowlanych prowadzących do rekultywacji przyrodniczej terenu po zakładach „Górka” oraz zagospodarowania obszarów zieleni.

Dokumentację projektową wykonało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „VIG” Sp. z o.o. oraz INVESTEKO S.A.

Główne prace związane z rekultywacją terenu i oczyszczaniem odcieków zakończą się jeszcze w 2014 roku, zaś całość inwestycji zostanie sfinalizowana i rozliczona do końca 2015 roku.

Strona projektu
LOGO UE FUNDUSZ SPOJNOSCI EU+FS_P-kolorLOGO UE INFRASTRUKTURA I SRODOWISKOZbiornik w Trzebini - efekt realizacji projektu
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj