OCHRONA PRZED POWODZIĄ
2014-06-27
Dorzecze Raby ma już mapy pokazujące zagrożenie powodziowe. Dzięki nim mieszkańcy i inwestorzy dowiedzą się, w jakim stopniu mogą zostać zalane poszczególne tereny. O kompleksowym planie zabezpieczenia przeciwpowodziowego nie tylko dla dorzecza Raby wojewoda małopolski Jerzy Miller rozmawiał z Grzegorzem Skowronem i Maciejem Pietrzykiem, dziennikarzami „Dziennika Polskiego”.

Jak podkreślił Jerzy Miller, „To nie jest tak, że chcemy zakazać budowy w miejscach, gdzie może być powódź. Ale bardzo często domy w takim terenie zalewane są do wysokości 30 czy 50 centymetrów. Wystarczy więc posadowić je wyżej, by woda nie dostawała się do części mieszkalnej”.

Wojewoda zauważył również, że tylko całościowe podejście do ochrony przeciwpowodziowej może byś skuteczne. Konieczne jest zatem zrealizowanie szeregu przedsięwzięć, pozwalających zabezpieczyć mieszkańców Małopolski przed powodzią.

Plan ochrony dorzecza Raby pokazuje przy tym zupełnie nowe podejście do rozwiązania problemu. Zakłada się między innymi, że „wiele z tych inwestycji powinno zostać zrealizowanych nie na samej Rabie, ale przede wszystkim na jej dopływach”. W ten sposób będzie bowiem możliwe jak najwcześniejsze zatrzymanie wezbranej wody.

Artykuł „Prosta recepta na powódź” możemy przeczytać tutaj: www.dziennikpolski24.pl
powódź_ Małopolska_ pomoc społeczna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj