WIELOKULTUROWY DZIEŃ DZIECKA
2014-05-30
Małopolski Urząd Wojewódzki wraz z Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent po raz kolejny 1 czerwca organizują Wielokulturowy Dzień Dziecka: Nasz Kraków - Nasza Małopolska.

Głównym punktem wydarzenia będą wielokulturowe warsztaty dla dzieci i młodzieży. Do udziału w nich zapraszamy przedstawicieli różnych wyznań, narodowości i grup etnicznych z Małopolski. Będą to m.in. Romowie, Łemkowie, Żydzi, Rosjanie, Grekokatolicy, Ormianie czy Słowacy. Podczas warsztatów wraz z artystami dzieci wykonają obraz, którego głównym tematem będą litery i miejsca związane z Krakowem i Małopolską. Ilustracje na obrazie będą nawiązywały do kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Ideą Wielokulturowego Dnia Dziecka jest przełamywanie stereotypów i walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.

Program Wielokulturowego Dnia Dziecka:
11.00 - Spotkanie w parku (przy kawiarni)
11.15 – Przywitanie zebranych przez organizatorów i przedstawienie koncepcji wydarzenia
11.30 – Podział dzieci na grupy
11.45 – Warsztaty plastyczne
14.30 – Lody, balony, nagrody…
15.00 – Zakończenie

Partnerzy i sponsorzy:
Centrum Edukacyjne Chabad Lubawicz w Krakowie, Konsulat Generalny USA w Krakowie, Koło Rosjan w Krakowie, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos", Stowarzyszenie Ruska Bursa, Stowarzyszenie Romów w Krakowie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce o/Kraków, Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania KPRM, Wójt Gminy Uście Gorlickie, Zjednoczenie Łemków, Wydawnictwo Austeria, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
czulent1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj