NOWA KONSUL GENERALNA WĘGIER U WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
2014-04-03
Jerzy Miller, wojewoda małopolski spotkał się w środę, 2 kwietnia z Adrienne Körmendy, nową Konsul Generalną Węgier.

Wizyta ma związek z otwarciem Konsulatu Generalnego Węgier, jakie miało miejsce w Krakowie 14 marca. Tematem wizyty były główne kierunki współpracy. Zarówno polskiej, jak i węgierskiej stronie zależy na zwiększeniu z Polski eksportu, szczególnie płodów rolnych oraz na wymianie akademickiej i drobnej przedsiębiorczości. Jednym z priorytetów ma być także rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej ułatwiającej i skracająca podróż między oboma krajami.

Pani Adrienne Körmendy urodziła się 13 sierpnia 1946 roku. Jest absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. Posiada tytuł doktora nauk historycznych (Uniwersytet im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie) oraz doktora habilitowanego (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) i kandydata nauk historycznych (Węgierska Akademii Nauk). Pracowała jako radca do spraw politycznych w Ambasadzie Republiki Węgierskiej w Warszawie, prowadziła także zajęcia w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Węgier).
Spotkanie_Wojewody_Z_Konsul_Wegier 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj