ROMA MATRIX, CZYLI O TOLERANCJI
2014-04-02
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w środę, 2 kwietnia 2014 roku, odbyło się spotkanie z Partnerami Ponadnarodowymi w ramach Projektu Roma Matrix. Współorganizatorem tego wydarzenia był Wydział Programów Rządowych i Budżetu Urzędu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Projekt Roma Matrix to partnerstwo 19 organizacji z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej. Stowarzyszenie „Centrum Kultury Romów w Polsce” jest jedynym partnerem z naszego państwa. Projekt realizowany jest od kwietnia 2014 roku do marca 2015, współfinansuje go Program Praw Podstawowych i Obywatelskich UE.

Głównymi obszarami pracy w Roma Matrix są: promowanie wzajemnego dialogu, zwalczanie stereotypów i podniesienie świadomości na temat rasizmu, wzmocnienie mechanizmów wsparcia Romów doświadczających ksenofobii oraz zrozumienie i analiza problemu.

Stowarzyszenie „Centrum Kultury Romów w Polsce”, w ramach projektu, skupi swoją pracę na: programach prewencyjnych i dostosowawczych dla Romów, poznaniu różnic kulturowych i odmiennych tradycji, poczuciu własnej wartości, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, personalizowaniu problemów społeczności romskiej.

Więcej zdjęć
Roma Matrix
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj