NOWY WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY
2014-03-31
Od 1 kwietnia w Małopolsce obowiązywać będzie nowy wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski, ustalił, że wskaźnik dla Krakowa wynosić będzie 4669, a dla województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa 4046 zł.

Wskaźnik będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2014 roku. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 4447 zł dla Krakowa i 3854 zł dla reszty województwa.

Wskaźnik jest używany w Towarzystwach Budownictwa Społecznego, czyli TBS-ach. W budynkach TBS-ów czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej (Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Bywa stosowany przez gminy przy określaniu wysokości czynszu w lokalach komunalnych. Z kolei w Ustawie o ochronie praw lokatorów znajduje się zapis, że wartość odtworzeniową lokalu liczy się mnożąc jego powierzchnię użytkową i wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jeśli właściciel mieszkania wprowadza podwyżkę czynszu, to gdy w jej wyniku wysokość czynszu w skali roku przekroczy 3 procent wartości odtworzeniowej, najemca ma prawo zażądać jej uzasadnienia i kalkulacji, a następnie zakwestionować podwyżkę, wnosząc do sądu pozew o ustalenie na podstawie przepisów ustawy, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna lecz w innej wysokości. Udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj