KONSULTACJE SPOŁECZNE
2013-11-22
Do 3 grudnia 2013 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące zapisów zawartych w uchwale nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z 11 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Treść do konsultacji została wyłożona do wglądu w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie a także w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz w placówkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”, serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa ( www.dialoguj.pl)

Pisemną opinię i ewentualne uwagi do propozycji Radnych Miasta Krakowa należy przesyłać do 3 grudnia 2013 r. na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków lub w formie elektronicznej na adres: dialoguj@um.krakow.pl

Wszelkie informacje na temat przebiegu konsultacji publikowane są w serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa ( www.dialoguj.pl

Wszystkie uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji społecznych zostaną przekazane Radnym Miasta Krakowa, którzy na ich podstawie będą mogli podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego ograniczenia godzin handlu detalicznego.
kraków wieża ratuszowa rynek główny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj