16 PAŹDZIERNIKA – ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI
2013-10-16
Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Żywności. Inicjatywa ta ma na celu walkę z głodem, niedożywieniem i ubóstwem, a także pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat racjonalnego gospodarowania żywnością. Działania towarzyszące obchodom wspiera wojewoda małopolski, Jerzy Miller.

Światowy Dzień Żywności, nazywany też Dniem Walki z Głodem, został ustanowiony w 1979 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest okazją, by zwrócić uwagę na to, że żyjemy w świecie paradoksów: z jednej strony z powodu głodu cierpią na świecie setki milionów ludzi, a z drugiej rocznie marnuje się ponad 30% jedzenia.

Wobec tych faktów konieczne stają się działania pokazujące problemy żywnościowe w skali globalnej. Równie istotne okazuje się uwrażliwianie społeczeństwa na to, że nasze codzienne decyzje (np. robienie zakupów, przechowywanie produktów czy przygotowywanie posiłków) mogą wpłynąć na poziom życia innych ludzi.

Tego, jak nie marnować jedzenia, dowiemy się m.in. ze strony internetowej: www.niemarnuje.pl. Pomoże nam w tym kalkulator porcji i aplikacje służące do przygotowywania list zakupów.

Warto przypomnieć, że od 1 października 2013 – w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – wszyscy przedsiębiorcy mogą przekazywać żywność na cele charytatywne bez płacenia podatku. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało wyłącznie producentom żywności.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj