NOWY SPRZĘT W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
2013-10-10
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie realizowany jest projekt nr FGZ-11-3433 - „Doposażenie służb Wojewody Małopolskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: Pobyt, SIS, VIS, biometria – etap II" zgłoszony w ramach alokacji 2011 i 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych. Przedsięwzięcie będące kontynuacją projektu z 2012 r. jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Granic Zewnętrznych).

W ramach projektu w 2013 r. został zakupiony specjalistyczny sprzęt (czytniki linii papilarnych, czytniki dokumentów, drukarki) służący usprawnieniu obsługi spraw cudzoziemców. Doposażenie służb wojewody w wymagany przepisami prawa sprzęt pozwoliło na osiągnięcie gotowości do realizacji dodatkowych zadań, które nałoży na wojewodów nowa ustawa o cudzoziemcach, w tym m.in. w zakresie wydawania cudzoziemcom biometrycznych kart pobytu.

Realizacja projektu wpływa na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związanych m.in. z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Usprawnieniu i skróceniu ulegnie także proces podejmowania decyzji w sprawach cudzoziemców, szczególnie z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach (prawdopodobnie II połowa 2014 r.).

Szacowany koszt projektu – 331 174,12 zł, w tym 248 381,34 zł ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.

Obecnie – w związku z pozyskaniem dodatkowych środków – projekt zakłada doposażenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w niezbędny sprzęt, w tym zakup: 2 serwerów wraz z macierzą dyskową, systemu utrwalającego dźwięk i obraz z czynności realizowanych z udziałem stron i świadków w sprawach cudzoziemców, 4 komputerów przenośnych wraz z drukarką przeznaczoną do pracy w terenie, 1 projektora multimedialnego, 5 telefonów przenośnych i 1 dyktafonu.

Sprzęt będzie służył pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz delegatur urzędu w Nowym Sączu i Tarnowie.
fundusz granic zewnętrznych logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj