DNI UBEZPIECZONEGO
2013-10-02
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach 7-11 października 2013 r. Dni Ubezpieczonego. Głównym celem przedsięwzięcia jest przybliżenie ubezpieczonym w ZUS-ie aktualnych przepisów prawa oraz zachęcenie ich do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Akcja odbywać się będzie pod hasłem: „Warto, byś wiedział więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Główną ideą Dni Ubezpieczonego jest uzmysłowienie ubezpieczonym, że ich uprawnienia do przyszłych świadczeń zależą od decyzji, które podejmują teraz. Te zaś są przede wszystkim efektem wiedzy na temat praw i obowiązków ubezpieczonego. Brak świadomości i nieznajomość regulacji prawnych często skutkuje zaniedbaniami, które po latach trudno już będzie naprawić.

Pytaniami, na które zapewne nie wszyscy znają odpowiedzi, są na przykład te dotyczące zasady gromadzenia składek emerytalnych i ich waloryzacji. Osoby, które pracują na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło, także mogą nie wiedzieć dokładnie, czy i jakie składki pracodawca jest zobowiązany za nich odprowadzać.

W ramach akcji w Salach Obsługi Klientów wszystkich jednostek ZUS-u w Krakowie (i w innych miastach Polski) uruchomione zostaną dodatkowe stanowiska informacyjne, gdzie ubezpieczeni będą mogli uzyskać porady ekspertów. Kompletne informacje na temat ubezpieczeń społecznych można będzie znaleźć także w specjalnych ulotkach, przygotowanych z myślą o odwiedzających Dni Ubezpieczonego. Ponadto, pod numerem telefonu 22 667 13 13 codziennie dyżurował będzie specjalista z Centrali ZUS-u.

Podczas „Dni Ubezpieczonego” pokazane również zostaną możliwości, jakie daje Platforma Usług Elektronicznych (pue.zus.pl). Jedną z nich jest Nowy Portal Informacyjny, na którym można m.in. sprawdzić swoje dane identyfikacyjne i adresowe oraz informacje o wysokości składek, które odprowadza pracodawca. Innym elementem PUE jest czynny całodobowo urzędomat, gdzie można złożyć dokumenty, wejść na stronę internetową ZUS-u, a także skontaktować się z konsultantem.

Więcej: www.zus.pl.
Dni ubezpieczonego
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj