POSIEDZENIE PLENARNE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO W KRAKOWIE
2013-09-25
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 24 września odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie. Przewodniczył mu Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski.

Spotkanie poświęcone zostało organizacji i finansowaniu przewozów regionalnych w Małopolsce oraz projektowanym zmianom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Roman Ciepiela, Wicemarszałek Małopolski przedstawił analizę regionalnego transportu kolejowego w województwie małopolskim, zaś Andrzej Siemiński, dyrektor „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych, zaprezentował zagadnienie „Przewozy regionalne w województwie małopolskim”. Wioleta Bajda, Naczelnik Wydziału Opinii, Spraw Sądowych i Administracyjnych w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych omówiła planowane zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych.

Na posiedzeniu miało również odbyć się głosowanie w sprawie zgłoszonej przez Business Center Club propozycji przebudowy formuły Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Ze względu na zawieszenie przez stronę związkową uczestnictwa w posiedzeniach Komisji kwestia ta będzie rozważana na jednym z kolejnych spotkań WKDS-u.

Następne posiedzenie zaplanowano na 17 grudnia br. Zostanie ono poświęcone tematowi ochrony zdrowia w województwie małopolskim oraz zmianom, które są planowane w organizacji pracy organów administracji zespolonej.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj