PROJEKT „DAĆ RADĘ W POLSCE. INFORMACJA I POMOC PRAWNA DLA MIGRANTÓW”
2013-09-18
Dla wielu obcokrajowców zaczynających życie z Polsce poruszanie się w świecie nowych przepisów prawa z pewnością nie jest łatwe. Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do tych osób swoje kolejne przedsięwzięcie.

Projekt „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” jest realizowany od września 2013 roku i ma nie tylko zaznajomić cudzoziemców z polskim prawem, ale także ułatwić im korzystanie z regulacji dotyczących różnych sfer życia.

W ramach programu prawnicy będą udzielać imigrantom porad oraz w przystępny sposób przekazywać im wiedzę na temat polskiego porządku prawnemu. Dzięki tym działaniom obcokrajowcom będzie łatwiej zintegrować się z polskim społeczeństwem.

Do udziału w projekcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, którzy:

1) przebywają na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy,

2) mają perspektywę przedłużenia lub kontynuowania pobytu,

3) są małżonkami obywateli RP i przebywają w Polsce legalnie.

Prawnik i doradca integracyjny przyjmują zainteresowanych w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, 4. piętro) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

- telefonicznie (48 22 556 44 66),

- mailowo (refugees@hfhr.org.pl),

- za pośrednictwem faksu (48 22 556 44 51 lub 50).

Realizacja projektu jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa. Częścią programu będzie również m.in. opracowanie w kilku językach pakietu informacyjnego na temat podstawowych dziedzin życia w Polsce.

Szczegółowe informacje: Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów.
Helsinska Fundacja Praw Czlowieka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj