ETAP PIERWSZY KONKURSU NA ZIELONY DÓŁ ZAKOŃCZONY
2013-09-04
4 września 2013 roku zakończyła się część niejawna pierwszego etapu Konkursu na najem obiektów Ośrodka Recepcyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie położonego przy ul. Zielony Dół 4.

Komisja Konkursowa wskazała oferty, które przejdą do etapu drugiego. Oferenci to:
1) Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN z siedzibą w Krakowie;
2) Fundacja Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzeszczach;
3) Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” z siedzibą w Krakowie.

Etap drugi postępowania, który rozpocznie się 11 września wyłoni organizację pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Ośrodku działalność społecznie pożyteczną. Wówczas zostaną ustalone również warunki finansowe umowy. O rezultatach etapu drugiego będziemy informować na bieżąco.

Przypominamy, że przebieg Konkursu został określony w Regulaminie Konkursu na najem na czas nieoznaczony zespołu obiektów Ośrodka Recepcyjnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie położonego przy ul. Zielony Dół 4 w celu prowadzenia w przedmiocie najmu działalności społecznie użytecznej.
zielony dół A
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj