MŁODZIEŻ ROMSKA W MAŁOPOLSCE
2013-07-30
Od 30 lipca do 4 sierpnia 2013 ternYpe – Międzynarodowa Sieć Organizacji Młodzieżowych Romskich zgromadzi w Krakowie i Auschwitz około 450 młodych Europejczyków. Młodziez romska będzie przebywać w Małopolsce między innymi w związku z obchodami 2 sierpnia - dnia upamiętniającego Zagładę Romów w czasie II wojny światowej. Jerzy Miller, wojewoda małopolski objął patronat honorowy nad przedsięwzięciem.

Inicjatywa ta służy upamiętnieniu eksterminacji Romów w czasie wojny i ma na celu podniesienie świadomości młodych Europejczyków. Ma także skłaniać do dyskusji na temat obecnych wyzwań: rasizmu, języka nienawiści i ekstremizmu w Europie oraz mechanizmów „antigypsyismu”. Część programu obejmuje wizytę i ceremonię upamiętnienia Zagłady Romów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Działania ternYpe służą aktywizowaniu młodzieży romskiej po to, aby ich świadomość stawała się kluczem do zmian w społeczeństwie. Celem ternYpe jest zbudowanie platformy porozumienia na temat praw człowieka wśród młodzieżowych organizacji i organizacji praw człowieka. Platforma ta będzie działać na rzecz propagowania równouprawnienia, zmian społecznych i poszanowania praw człowieka.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia dostępne są na stronie: www.2august.eu
Młodzi Romowie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj