POSIEDZENIE PLENARNE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
2013-06-26
Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce oraz założenia ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej były tematem posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie. Posiedzenie odbyło się 18 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a przewodniczył mu Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski.

Na posiedzeniu przedstawiono również propozycję Business Center Club dotyczącą przebudowy formuły Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

W spotkaniu brali udział m. in. Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Michał Chalecki, główny specjalista z Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Piwowarczyk, wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Małopolskiej.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego odbędzie się 18 września 2013 roku. Tematami wiodącymi będą organizacja i finansowanie przewozów regionalnych w Małopolsce oraz ocena funkcjonowania ustawy o zamówieniach publicznych.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj