PODSUMOWANIE SYTUACJI DOTYCZĄCEJ WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
2013-06-05
W Małopolsce sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna uległa ustabilizowaniu. Obecnie trwa szacowanie strat. W związku z intensywnymi burzami i silnymi wiatrami, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu, wojewoda małopolski podjął działania mające na celu udzielenie pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku zjawisk atmosferycznych.

W związku z nagłymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem, jakie miały miejsce w ostatnich dniach wojewoda małopolski 3 czerwca wystąpił do ministra administracji i cyfryzacji z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej w wysokości 687 700 zł, dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej.

W dniu 4 czerwca wojewoda małopolski wystąpił z wnioskiem do ministra administracji i cyfryzacji o ujęcie w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zawierającym wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w związku art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) dwóch gmin z terenu województwa małopolskiego tj. gminy Drwinia i gminy Nowe Brzesko.

W dniach 30 maja do 4 czerwca niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do podtopień, oraz uszkodzeń budynków prywatnych oraz infrastruktury komunalnej na terenie gmin Drwinia, Nowe Brzesko, Sułoszowa, Charsznica, Gołcza, Skała, Słomniki. Obecnie trwa szacowanie strat.

Do dziś tj. 5 czerwca straty zgłosiły 24 jednostki samorządu terytorialnego w tym: 20 gmin i 4 powiaty. Według wstępnych szacunków uszkodzonych zostało:

- 36,64 km dróg,

- 7 mostów,

- 21 przepustów,

- 1 stacja ujęcia wody pitnej,

- 1 szkoła podstawowa,

Infrastruktura komunalna

Komisja Wojewódzka dokonuje w terenie weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego. W związku z kolejnymi intensywnymi opadami deszczu w niektórych jednostkach będzie konieczna dodatkowa weryfikacja. Warunkiem dokonania weryfikacji strat przez Komisję Wojewódzką jest przesłanie do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego protokołu strat sporządzonego przez komisje samorządową.

Straty w rolnictwie

Poszkodowanych zostało 1571 gospodarstw rolnych. Uszkodzonych zostało około 3500 ha upraw rolnych, 224 budynki gospodarcze ( w tym 179 w gminie Ryglice) oraz 157 tuneli foliowych. Największe szkody wstąpiły w gminach: Koszyce- 1500 ha, Nowe Brzesko-1022 ha, Proszowice 552 ha.

W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 30 maja - 4 czerwca poszkodowanych zostało 12 gmin. W tym w szczególności: Gołcza, Charsznica, Radgoszcz, Bolesław. Aktualnie trwa ustalanie poziomu szkód.

Poszkodowani rolnicy, mogą skorzystać z pomocy w formie preferencyjnego kredytu klęskowego. Warunkiem uzyskania pomocy jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

Aktualna sytuacja - Obecnie na terenie województwa małopolskiego nie występuje zagrożenie powodziowe. Spodziewane są lokalne podtopienia spowodowane prognozowanymi przelotnymi, w czasie burz intensywnymi opadami deszczu.

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE

-Rudawa w Balicach (gmina Zabierzów, pow. krakowski) - o 58 cm,

-Szreniawa w m. Biskupice (gmina Miechów, pow. miechowski) - o 18 cm.

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE

-Wisła w Jawiszowicach (gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski) – o 100 cm,

-Wisła w Czernichowie (gmina Czernichów, powiat krakowski) – o 22 cm,

-Wisła w Krakowie-Bielanach (m. Kraków) – o 5 cm,

-Wisła w Sierosławicach (gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki) – o 12 cm,

-Wisła w Popędzynce (gmina Szczurowa, powiat brzeski ) – o 2 cm,

-Wisła w Karsach (gmina Gręboszów, powiat dąbrowski) – o 37 cm,

-Wisła w Szczucinie (gmina Szczucin, powiat dąbrowski) – o 15 cm,

-Soła w Oświęcimiu (miasto Oświęcim) - o 67 cm,

-Stryszawka w m. Sucha Beskidzka (Sucha Beskidzka) – o 7 cm,

-Skawa w Zatorze (gmina Zator, powiat oświęcimski) – o 21 cm,

-Skawinka w Radziszowie (gmina Skawina, powiat krakowski) – o 80 cm,

-Raba w Proszówkach (gmina Bochnia, powiat bocheński) – o 27 cm,

-Uszwica w Borzęcinie (gmina Borzęcin, powiat brzeski) – o 29 cm,

-Prądnik w Ojcowie (gmina Skała, powiat krakowski) – o 23 cm.

Pięciodniowa prognoza pogody wskazuje na przelotne opady deszczu, lokalnie w czasie burz o natężeniu średnim i umiarkowanym (do 25 mm). W trakcie burz mogą wystąpić opady gradu.

małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj