DECYZJA W SPRAWIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W BALICACH
2013-05-15
Jerzy Miller, wojewoda małopolski wydał decyzję w sprawie zespołu pałacowo-parkowego w Balicach (gmina Zabierzów). Decyzja dotyczy przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w ramach reformy rolnej.

Wojewoda małopolski stwierdził, że parcele, na których znajdował się pałac oraz park wraz z ozdobnym stawem ze względu na brak rolnego charakteru oraz funkcjonalnego powiązania z pozostałą (rolną) częścią majątku nie mogły zostać objęte działaniem dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Wojewoda uznał natomiast, że jedna z parcel wchodząca w skład zespołu pałacowo-parkowego w Balicach, z uwagi na funkcjonalne powiązanie z częścią rolną majątku mogła podlegać przejęciu na własność Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. W stosunku do jednej z parcel objętych wnioskiem, wojewoda małopolski umorzył postępowanie z powodu braku uprawnienia do jego wszczęcia przez osoby wnioskujące.

małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj