POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
2013-05-14
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 8 maja odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Spotkaniu poświęconemu optymalizacji sieci kolejowej na terenie województwa przewodniczył Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski.

Celem posiedzenia komisji była dyskusja na tematy związane z transportem kolejowym, restrukturyzacją istniejącej infrastruktury oraz optymalizacją sieci połączeń w województwie małopolskim. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli kolei, związków zawodowych, izb gospodarczych a także radnych województwa małopolskiego.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja „Wizja sieci kolejowej w Polsce do 2023. Optymalizacja sieci kolejowej na terenie województwa małopolskiego” stanowiąca podstawę do wymiany poglądów.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj