BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
2013-03-01
Wojewoda Małopolski zachęca wszystkich uczestników ruchu drogowego do oceny organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych województwa małopolskiego.

Na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wi.malopolska.uw.gov.pl został zamieszczony formularz, którego celem jest ocena istniejących nieprawidłowości i zagrożeń na drogach naszego województwa.

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie opinii, sugestii i uwag dotyczących organizacji ruchu na drogach województwa małopolskiego.

Zgłaszając problem należy wskazać konkretną drogę, określić ewentualną lokalizację na mapie i opisać istniejącą nieprawidłowość. W celu łatwiejszej identyfikacji zgłoszenia można dołączyć zdjęcie, ilustrujące opisywaną kwestię. Formularz będzie dostępny na stronie do 31 marca 2013 r.

Formularz jest z założenia anonimowy, jednakże na końcu można zostawić swój adres e-mail.

ruch 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj