SPRAWNIEJSZA OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW
2013-02-22
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie realizowany jest projekt nr FGZ-11-3433- „Doposażenie służb Wojewody Małopolskiego w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: Pobyt, SIS, VIS, biometria – etap II" zgłoszony w ramach alokacji 2011 i 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych. Przedsięwzięcie będące kontynuacją projektu z 2012 r. jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Granic Zewnętrznych).

Efektem projektu będzie usprawnienie obsługi spraw cudzoziemców poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu informatycznego i teletechnicznego. Ponadto doposażenie służb wojewody w wymagany przepisami prawa sprzęt pozwoli na uzyskanie gotowości do realizacji dodatkowych zadań, które nałoży na wojewodów nowa ustawa o cudzoziemcach, w tym m.in. w zakresie wydawania biometrycznych kart pobytu.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związanych m.in. z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Usprawnieniu i skróceniu ulegnie także proces podejmowania decyzji w sprawach cudzoziemców, szczególnie z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach (prawdopodobnie II połowa 2013 r.).

Szacowany koszt projektu – 196 632,12 zł, w tym 147 474,09 zł ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych.
Projekt zakłada doposażenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w niezbędny sprzęt, w tym zakup: czytników linii papilarnych, czytników dokumentów i drukarek. Projekt zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2013 r.
Sprzęt będzie służył pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz delegatur urzędu w Nowym Sączu i Tarnowie.
fundusz granic zewnętrznych logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj