ODBUDOWA PO KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH
2013-02-27
Prawie 188 mln złotych otrzymały małopolskie samorządy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczyli promesy przedstawicielom gmin, powiatów i województwa podczas spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Część z tych środków, ponad 35 mln 879 tys. przeznaczona zostanie na stabilizację osuwisk oraz odbudowę dróg zniszczonych przez osuwiska. Środki z tej puli otrzyma 17 gmin (łącznie 19 mln 733 tys 600 zł), 2 powiaty (8 mln 172 tys 700) oraz województwo małopolskie (7 mln 973 tys zł). Najwięcej pieniędzy wśród gmin otrzyma Gródek nad Dunajcem – łącznie 4 mln 809 tys na przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w miejscowości Lipie oraz przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w miejscowości Rożnów.

Wśród powiatów najwięcej pieniędzy przyznano powiatowi bocheńskiemu – ponad 5 mln 196 tys na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z usunięciem jego skutków w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Ujazd oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w ciągu drogi powiatowej Lipnica Murowana – Żegocina w miejscowości Bytomsko. Województwo małopolskie otrzymało pieniądze na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Kurów oraz zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi wojewódzkiej nr 993 w Gorlicach.

Na odbudowę infrastruktury komunalnej w ramach odbudowy po zniszczeniach spowodowanych przez klęski żywiołowe do Małopolski trafi 152 mln zł. Do 131 gmin w województwie trafi w sumie 87, 55 mln zł, do 16 powiatów - 57, 65 mln zł. Województwo małopolskie otrzyma 6,5 mln zł na odbudowę mostu w Ropicy Górnej.

Najwięcej, bo 3,4 mln zł otrzyma gmina Dobczyce na odbudowę mostu na Rabie. Gmina Borzęcin otrzyma 3 mln 350 tys na odbudowę drogi gminnej, Łabowa - 3,02 mln zł na odbudowę mostu na potoku Łabowczańskim, Kraków - 3 mln zł na remont ul. Nowohuckiej, Stoczniowców i Widłakowej. Wśród powiatów najwięcej, bo 22 mln zł otrzyma nowosądecki.

LISTA PROMES NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

PROMESY Z PROGRAMU OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA
pro 2pro 3pro 1pro 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj