DOKTRYNA ŁADU PRZESTRZENNEGO
2013-01-31
„Zasady korzystania z publicznych przestrzeni Małopolski” oraz „ Koncepcja prac programowych Małopolskiej Rady Ładu Przestrzennego dla wypracowania nowej doktryny ładu przestrzennego” to dwa dokumenty, które przygotowała Małopolska Rada Ładu Przestrzennego. Opracowania te posłużą jako credo programowe oraz wskażą kierunki dalszych działań związanych z ochroną ładu publicznego.

Małopolska Rada Ładu Przestrzennego powołana została przez wojewodę małopolskiego i pracowała od 10 października 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku. W jej pracach uczestniczyli m.in. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska, Małopolski Kurator Oświaty oraz przedstawiciele środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

Rada wspierała m.in. działania dotyczące ochrony przestrzeni publicznej oraz opieki nad miejscami dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Credo programowe

Koncepcja prac programowych

tekst widoczny
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj