PO PASZPORT BEZ MELDUNKU
2013-03-19
17 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy, które ułatwią wyrobienie paszportu. Obecnie o dokument można się starać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Jest też możliwość uzyskania paszportu tymczasowego w pilnych sytuacjach związanych z działalnością zawodową – do tej pory taka możliwość zarezerwowana była wyłącznie dla nagłych przypadków związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Do tej pory paszport można było wyrabiać wyłącznie w województwie, w którym było się zameldowanym bądź mieszkało się i pracowało (co trzeba było udowodnić odpowiednimi dokumentami). Nowe przepisy wprowadziły duże ułatwienie – o paszport można będzie się starać w każdym punkcie paszportowym, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym składało się wniosek.

Nowe przepisy ułatwiły też życie osobom, które zaskoczone zostały pilnym wyjazdem służbowym czy naukowym. W takich sytuacjach (oczywiście udokumentowanych) można starać się o paszport tymczasowy. Do tej pory paszport tymczasowy wydawany był wyłącznie w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Łatwiej teraz jest też osobom, które otrzymają zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na posiadanie drugiego paszportu. Samego dokumentu nie muszą już wyrabiać w ministerstwie – wystarczy wizyta w dowolnym urzędzie wojewódzkim a za granicą - u konsula.
paszport odciski palców biometryczny skaner
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj