GODZENIE RÓL ZAWODOWYCH I RODZINNYCH - KONFERENCJA
2012-10-31
W poniedziałek 5 listopada 2012 r. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej organizuje w Krakowie konferencję pn. „Rynek pracy – Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i mężczyzn”.

Zagadnienia omawiane podczas konferencji będą dotyczyły mechanizmów godzenia ról rodzicielskich kobiet i mężczyzn z aktywnością zawodową. Omawiane będą również stereotypy dotyczące płci i ich wpływ na model rodziny oraz na niektóre praktyki stosowane na rynku pracy.
Konferencja skierowana jest głównie do pracodawców, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Współfinansowana jest ze środków PO KL w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.

Miejsce konferencji: Hotel Holiday Inn Express, ul. Opolska 14, Kraków
Chętni do udziału w konferencji mogą zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza lub przesyłając zgłoszenie e-mailem na jeden z adresów: rezerwacja@htbooking.pl lub kongres@holidaytravel.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

Informacje:
Telefon kontaktowy (22) 2100655, 2100654 lub 2100663
Osoby odpowiedzialne: Irena Sokołowska, Krystyna Wronka, Andrzej Wolski.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj