PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE
2012-09-25
21 września w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji - od teorii do praktyki". Zorganizowana została przez British Council – koordynatora projektu CENTRES i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, polskiego partnera projektu.

CENTRES jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania). Ma ambicję być z jednej strony badawczym, z drugiej ma być próbą kreowania polityki edukacyjnej, która będzie wpływać na zainteresowanie tematem kreatywności i przedsiębiorczości jak największej liczby osób w krajach biorących udział w projekcie.

W Polsce projekt chce promować nowy wymiar edukacji, która wychodzi poza mury szkoły, jest z jednej strony przygodą, z drugiej ma swój wymiar użyteczności publicznej. W założeniu grupy uczniowskie pod opieką nauczyciela mają przejść przez cały etap organizowania lokalnego działania takiego jak np. pokaz mody, festiwal teatralny czy filmowy, benefis lokalnego artysty lub koncert muzyczny. Działanie takie pozwoli młodym ludziom inaczej spojrzeć na mechanizmy biznesowe, będzie kształcić sprawności i umiejętności typowe dla postaw przedsiębiorczych. Uczniowie poznają motywy aktywności gospodarczej, sporządzą biznes plan przedsięwzięcia, będą pozyskiwać partnerów dla swoich działań.

Podczas konferencji głos zabrali: Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej i Jerzy Miller, wojewoda małopolski. Podkreślili rangę kompetencji kluczowych, które mają być wzmacniane w projekcie, czyli innowacyjność i przedsiębiorczość, bowiem one w sposób znaczący przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Swoimi doświadczeniami dzielili się prelegenci zagraniczni (z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Białorusi), a prof. Krzysztof J.Szmidt zaprezentował uczestnikom spotkania portret twórczego nauczyciela twórczego ucznia.

Konferencja miała też swój wymiar praktyczny, bowiem trenerzy z Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności przeprowadzili warsztat scenograficzny „Trzy kroki do… od pomysłu do jego realizacji.” Zakończył się on wielkim pokazem mody na schodach urzędu.

Konferencję objęli patronatem: Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
centres minister edukacji szumilas miller konferencja british councilcentres minister edukacji szumilas miller konferencja british council
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj