RUSZA NABÓR DO „RADOSNEJ SZKOŁY”
2012-09-17
Rusza nabór do kolejnej edycji rządowego programu „Radosna szkoła”. Małopolskie samorządy, stowarzyszenia oraz mieszkańcy prowadzący szkoły mogą starać się o wsparcie finansowe na budowę przyszkolnych placów zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły.

W 2013 roku do podziału między wszystkie województwa będą 234 miliony złotych. Ile otrzyma Małopolska, dowiemy się dopiero w przyszłym roku po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Od 2009 roku, czyli od początku istnienia programu do tej pory Małopolska otrzymała ponad 30 mln 745 tys. złotych. Dzięki tym środkom powstało 283 placów oraz 1288 kącików zabaw.

Dyrektorzy szkół mogą składać wnioski do organów prowadzących do 10 października 2012 r. Natomiast wnioski organów prowadzących (samorządy, stowarzyszenia, osoby fizyczne) będą przyjmowane do wojewody małopolskiego do 2 listopada 2012 r. Można je składać osobiście na dzienniku podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9.00 – 17.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30). Dokumenty można też przesłać pocztą na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Radosna Szkoła”- kliknij .

Informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi: (12) 39 21 541.

Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany jest w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu to prawie 2,5 mld. zł, z czego ponad 1,2 mld. zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł z budżetu gmin. W ramach programu o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw mogą starać się szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Miejsca zabaw, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w całości finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez organy prowadzące. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).
radosna szkoła logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj