RÓWNOUPRAWNIENIE W MAŁOPOLSKICH GMINACH
2012-07-31
Dwie małopolskie gminy wygrały ogólnopolski konkurs „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”. Laureaci to gminy Klucze i Pleśna.

Konkurs został zorganizowany przez Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. 20 lipca ogłoszono zwycięskie gminy, które jeszcze przed ogłoszeniem konkursu podejmowały działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wśród czterech zwycięzców znalazły się dwa samorządy z Małopolski.

Nagrodą w konkursie było merytoryczne wsparcie ekspertów o wartości 10 tysięcy złotych. Wsparcie zakłada półroczne warsztaty i szkolenia, a także doradztwo w kwestii zrównoważenia wydatków. Zwieńczeniem projektów będzie profesjonalna pomoc w opracowaniu i wdrożeniu budżetu wrażliwego na płeć. Ponadto, zwycięskie gminy będą promowane jako podmioty społecznie odpowiedzialne – aktywnie przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć i dbające o zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym.

Gender budgeting dotyczy podziału zasobów z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb oraz priorytetów obu płci. Narzędzie to z jednej strony pomaga podnosić jakość życia społeczności lokalnych, a z drugiej – sprzyja przejrzystości decyzji finansowych.
konkurs rowne szanse
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj