157 WNIOSKÓW O ABOLICJĘ W MAŁOPOLSCE
2012-07-16
2 lipca minął termin składania wniosków o abolicję. W Małopolsce do tej pory wnioski złożyło 160 cudzoziemców. Wojewoda małopolski wydał 46 pozytywnych decyzji. Całkowita liczba cudzoziemców, którzy uzyskali abolicję, znana będzie za parę miesięcy, kiedy do urzędu spłyną już także dokumenty przesłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) i rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski.

Abolicja rozpoczęła się 2 stycznia tego roku. W całej Polsce złożonych zostało 8377 wniosków, z czego najwięcej w województwie mazowieckim:6496. W Małopolsce o abolicję najczęściej starali się obywatele Bangladeszu, Ukrainy, Armenii i Wietnamu. W całej Polsce najwięcej wniosków złożyli Wietnamczycy, Ukraińcy i Pakistańczycy.

Wojewoda małopolski wydał do tej pory 46 decyzji pozytywnych, 1 negatywną, a 13 spraw umorzono.
Cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski, do czasu wydania ostatecznej decyzji przebywają w Polsce legalnie. Wraz z pozytywną decyzją abolicyjną cudzoziemcy otrzymują zezwolenie na zamieszkanie na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju (na podstawie umowy o pracę ) bez zezwolenia. W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych, (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) - zezwolenie na pracę będzie wymagane.
abolicja logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj