RADOSNA SZKOŁA – DODATKOWY NABÓR
2012-06-27
W Małopolsce ogłoszony został dodatkowy nabór do programu „Radosna szkoła”. Do rozdysponowania jest 1 375 985 zł.

W tym roku dla naszego województwa przewidziano prawie 5,5 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Po pierwszym naborze do programu powstały oszczędności, które szkoły mogą jeszcze wykorzystać. Samorządy i inne organy prowadzące szkoły podstawowe mogą składać wnioski o dofinansowanie do 13 lipca 2012 r. Liczy się data wpływu, nie data wysyłki.

Szkoły mają czas na zgłoszenie się do swoich organów prowadzących do 6 lipca. Do 23 lipca zaplanowano przeprowadzenie oceny wniosków, a do 31 lipca – ogłoszenie list rankingowych.

Wnioski należy składać na adres Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31- 156 Kraków – osobiście na dziennik podawczy, pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Talaga, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, tel. 12 39 21 531, w poniedziałki w godz. 9-17, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

W tym roku w Małopolsce w ramach programu „Radosna szkoła” 55 szkół stworzy lub zmodernizuje place zabaw za łączną kwotę 3 mln 850 tys zł. 29 szkół kupi pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dzięki dotacji w wysokości 251 tys zł.
radosna szkoła logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj