NOWY SPRZĘT ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GRANIC ZEWNĘTRZNYCH
2012-04-01
108 tys. zł udało się zdobyć Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu ze środków Unii Europejskiej na zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności z systemami, w których zawarte są dane o cudzoziemcach, przebywających na terenie Polski.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Granic Zewnętrznych – cały koszt projektu wynosi 144 tys. zł, z czego 36 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dzięki tym funduszom zakupione zostaną 22 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 4 kserokopiarki wysokiej jakości, 3 telefaksy, 4 telefony bezprzewodowe oraz materiały eksploatacyjne. Sprzęt ten umożliwi usprawnienie obsługi spraw cudzoziemców.

Sprzęt będzie służył pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz delegatur MUW w Nowym Sączu i Tarnowie.

Projekt „Doposażenie służb Wojewody w sprzęt teleinformatyczny i łączności z innymi systemami: POBYT, SIS, VIS, biometria" zostanie zrealizowany do końca czerwca tego roku.
fundusz granic zewnętrznych logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj