OCHRONA PRZED POWODZIĄ DORZECZA GÓRNEJ WISŁY
2012-02-03
W Ropczycach odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnego Zespołu do spraw „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Zadaniem zespołu jest połączenie działań wszystkich instytucji z pięciu województw zajmujących się gospodarka wodną.

- Od powodzenia tego programu zależy bezpieczeństwo powodziowe trzydziestu procent powierzchni Polski – powiedział Jerzy Miller, wojewoda małopolski, pełnomocnik rządu ds. „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Chcemy go zrealizować przy użyciu nowoczesnych rozwiązań i w sposób bezpieczny dla środowiska.

Członkami zespołu są przedstawiciele wszystkich instytucji zajmujących się gospodarką wodną z obszaru zlewni Górnej Wisły. Pozwoli to z jednej strony spojrzeć szerzej na ochronę przeciwpowodziową tego terenu, a z drugiej wykorzystać doświadczenie i wiedzę poszczególnych członków zespołu na temat lokalnych uwarunkowań i problemów.

W spotkaniu udział wzięło ponad 25 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu: wojewodów lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, Zarządów Melioracji i Gospodarki Wodnej z Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina i Rzeszowa, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Krakowie, a także Ministerstwa Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz ekspertów.
ropczyce
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj