INWESTYCJE NA MAŁOPOLSKICH DROGACH
2011-12-27
8 powiatów i 10 gmin otrzyma dofinansowanie na realizację przyszłorocznych inwestycji w ramach drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Lista samorządowych projektów została zatwierdzona przez ministra administracji i certyfikacji.

Listy gmin i powiatów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Teraz samorządy mogą rozpocząć procedury przetargowe. Umowy z wykonawcami muszą do 31 marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada 2012 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku. Dzięki dotacjom w Małopolsce w przyszłym roku ma szansę na przebudowę ponad 50 km dróg powiatowych i prawie 15 km dróg gminnych.

Wstępna lista rankingowa projektów zgłoszonych została ogłoszona 27 października. Później samorządy miały czas na zgłaszanie zastrzeżeń do oceny przeprowadzonej przez komisję. Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji rozpatrzyła 11 zastrzeżeń od samorządów. 7 zastrzeżeń dotyczyło wniosków powiatowych, 4 - wniosków złożonych przez gminy.

Na realizację programu w 2012 Małopolska otrzyma 14,3 mln złotych, a w każdym następnym roku po 71,5 mln zł. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj