PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH – DOTACJE
2011-11-22
50 km dróg powiatowych i 15 km dróg gminnych może zostać przebudowanych dzięki dofinansowaniu w ramach drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Komisja powołana przez wojewodę przygotowała listę rankingową. Lista ta zostanie przekazana do ministra administracji i cyfryzacji, który do 20 grudnia ma czas na jej zatwierdzenie.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe gmin i powiatów przesłane do MAiC:

Lista rankingowa gmin i powiatów.

Lista zakwalifikowanych wniosków.

Arkusz oceny merytorycznej.

Samorządy powinny podpisać umowy z wykonawcami do 31 marca przyszłego roku. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada 2012 roku, a rozliczone - do końca przyszłego roku. Dzięki dotacjom w Małopolsce w przyszłym roku ma szansę na przebudowę ponad 50 km dróg powiatowych i prawie 15 km dróg gminnych.

Małopolskie samorządy w sumie złożyły 59 wniosków na łączną kwotę ponad 34,6 mln złotych. 15 powiatów złożyło wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,8 mln zł, a gminy złożyły 44 wnioski o dofinansowanie w wysokości ponad 20,8 mln zł. Dotację na realizację przyszłorocznych inwestycji ma szanse otrzymać 8 powiatów i 10 gmin.

Wstępna lista rankingowa została ogłoszona 27 października. Po jej ogłoszeniu samorządy miały czas na zgłaszanie zastrzeżeń do oceny przeprowadzonej przez komisję. Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz policji rozpatrzyła 11 zastrzeżeń od samorządów. 7 zastrzeżeń dotyczyło wniosków powiatowych, 4 - wniosków złożonych przez gminy.

Na realizację programu w 2012 Małopolska otrzyma 14,3 mln złotych, a w każdym następnym roku po 71,5 mln zł. Połowa dotacji przeznaczona będzie na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj