NOWI OBYWATELE
2011-11-15
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego ponad 30 osobom, pochodzącym m.in. z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, USA, Filipin, RPA i Armenii. Uroczystość odbyła się 11 listopada w Święto Niepodległości w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie.

- To prawdziwy zaszczyt móc powitać nowych obywateli. Przynosicie naszej Ojczyźnie swoje talenty, swoją wiedzę. Wiążecie swój los z Polską - powiedział Stanisław Kracik.

Wszystkie osoby – oprócz jednej - uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP. Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia, następuje jedynie za ich zgodą. Jedna osoba uzyskała obywatelstwo na mocy postanowienia wojewody (wojewoda może to zrobić np. w stosunku do osób, które zawarły małżeństwo z obywatelem polskim).

Wśród osób, które otrzymały polskie obywatelstwo są m.in. Clarina Calma, pochodząca z Filipin. W 1995 roku przybyła do Polski na studia, w latach 1996-2001 była studentką na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów magisterskich podjęła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obrona pracy doktorskiej nastąpiła w 2006 roku. Od 2009 roku pełni funkcję prodziekana ds. kierunku filologia angielska-lingwistyka stosowana w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Z kolei Bettina Gerhardt pochodzi z Niemiec. W 2004 roku przyjechała do Polski, gdzie w ramach programu stypendialnego „Leonardo da Vinci” pracowała w Krakowskim Centrum Praw Kobiet oraz jako wolontariuszka Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie. Uczęszczała również na kurs języka polskiego organizowany przez Uniwersytet Jagielloński. Pani Bettina Gerhardt pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

Jurij Mokriszczew urodził się w ZSRR, jest artystą, reżyserem. W 1990 r. przyjechał do Polski. Współpracował m.in. z Teatrem STU, Piwnicą pod Baranami, Telewizja Polską. Z kolei Erika Nersesyan urodziła się w Chrzanowie, w rodzinie ormiańskiej. Od piątego roku życia trenuje łyżwiarstwo figurowe i osiągnęła już w tej dziedzinie wiele sukcesów. Erika Nersesyan została zakwalifikowana przez Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego do grupy preselekcyjnej Kadry Narodowej.

W latach 2005-2011 wojewoda małopolski, na mocy postanowienia Prezydenta RP, wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego 499 osobom. Oprócz tego 57 osób otrzymało obywatelstwo na mocy decyzji wojewody, z racji małżeństwa z obywatelem polskim.
obywatelstwa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj