PÓŁ MILIONA DLA KRAKOWA
2011-10-21
Dodatkowe 0,5 mln zł otrzyma miasto Kraków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remont mostu przez Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej.

Wcześniej (w lipcu) Kraków otrzymał promesę na 1,9 mln zł na naprawę mostu i usunięcie szkód, które wyrządziła powódź z 2010 roku. W związku z tym, że okazało się, iż kwota ta nie pokrywa kosztów realizacji zadania, miasto zwróciło się o dodatkowe fundusze.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego przyznało dodatkowe finansowanie na remont mostu (promesa z 14 października 2011 r.)

W tym roku jednostki samorządu terytorialnego Małopolski otrzymały juz prawie 320 mln zł w ramach promes na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas ubiegłorocznej powodzi.
bulwary wiślane kraków wawel
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj