POPRAWA WARUNKÓW W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
2011-10-10
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże 717 tys. zł do małopolskich ośrodków pomocy społecznej. Pieniądze zostaną wykorzystane na poprawę warunków lokalowych, przede wszystkim przygotowanie pomieszczenia do przeprowadzania rozmów z mieszkańcami.

W Małopolsce działają 182 ośrodki pomocy społecznej. Wiele z tych ośrodków, zwłaszcza w małych gminach, pracuje w złych warunkach lokalowych. Do ośrodków pomocy społecznej trafiają osoby z różnymi problemami: zdrowotnymi, czasami rodzinnymi lub wychowawczymi, które muszą w zaufaniu powierzyć pracownikowi socjalnemu. Każda osoba zgłaszająca się po pomoc do ośrodka powinna mieć zapewnione warunki do odbycia takiej rozmowy w dyskrecji i komforcie psychicznym.

Dlatego wojewoda małopolski postanowił przyznać dodatkowe środki tym gminom, które zechcą polepszyć bazę lokalową ośrodków pomocy społecznej i wyremontują oraz wyposażą w podstawowy sprzęt pomieszczenie w budynku ośrodka (lub w jego sąsiedztwie), aby stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzania rozmowy z mieszkańcami zapewniające poczucie bezpieczeństwa, godności i intymności.

Przyznana dotacja może być przeznaczona na remont i adaptację oraz wyposażenie tylko jednego nowego, dodatkowego pomieszczenia biurowego danego ośrodka, które będzie służyć przyjmowaniu mieszkańców. Dotacje przyznano 46 ośrodkom pomocy społecznej w Małopolsce, w łącznej kwocie 717 tys. 16 zł.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj