NOWE STANDARDY W ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY
2011-10-10
21 samorządów z terenu Małopolski otrzyma pieniądze, które pomogą w dostosowywaniu środowiskowych domów samopomocy do standardów. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekazał na ten cel ponad 450 tys. zł.

- Liczę na to, że wspólnie z samorządami doprowadzimy do szybkiego uzyskania standardu w tych ośrodkach – mówi wojewoda małopolski Stanisław Kracik.
Obecnie tylko nieliczne z nich (jedynie 3) spełniają wymogi standaryzacji, pozostałe muszą go uzyskać do 31 grudnia 2014 r. Obowiązek taki wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, określające standard usług, jaki powinny świadczyć te ośrodki.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które są placówkami dziennego pobytu, jest zadaniem administracji rządowej zleconym do realizacji przez powiat lub gminę. W Małopolsce funkcjonuje 70 takich placówek (43 prowadzone przez samorząd gminny i 37 przez samorząd powiatowy), w których może przebywać 2387 osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność domów finansowana jest w całości z budżetu państwa.

W tym roku wojewoda małopolski przekazał już 1,35 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wydatki inwestycyjne i bieżące. Teraz zdecydował, że rozdzieli jeszcze kwotę 451 tys. zł na remonty oraz wyposażenie placówek, co pomoże w osiągnięciu wymaganych standardów. Pieniądze otrzyma 8 samorządów powiatowych dla 13 śds-ów i 13 samorządów gminnych dla 15 śds-ów.

Standardy, które mają osiągnąć śds-y do końca 2014 roku, przewidują m.in. likwidację barier architektonicznych, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, odpowiednie wyposażenie placówki, zapewnienie odpowiednich pomieszczeń etc.

Lista samorządów gminnych, które otrzymały dofinansowanie

Lista samorządów powiatowych, które otrzymały dofinansowanie
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj