REMONTY DRÓG W MAŁOPOLSCE
2011-08-30
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski we wtorek (30 sierpnia) podpisał z samorządami umowy na remonty i modernizacje dróg lokalnych na ponad 2 mln złotych. To kolejne umowy w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Dotacje otrzymają gminy: Kęty, Igołomia-Wawrzeńczyce i Bukowno. W ramach inwestycji zostanie wyremontowanych ponad 7 kilometrów dróg lokalnych. Pieniądze dla wspomnianych trzech gmin pochodzą z oszczędności po przetargach.

Gmina Kęty (powiat oświęcimski) otrzyma 948 tys. zł na I etap budowy południowo-zachodniej obwodnicy Kęt – ok. 852 metrów drogi.

W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce (powiat krakowski) wyremontowany zostanie ciąg komunikacyjny w miejscowości Wawrzeńczyce: droga gminna w Wawrzeńczycach III, droga gminna w Wawrzeńczycach „Brzegi”, droga gminna w Wawrzeńczycach I „Wygon-Błonia” – łącznie ok. 1,1 kilometrów (dotacja wyniesie 154 tys. zł).

Gmina Bukowno otrzyma ponad 948 tys. złotych na przebudowę ciągu dróg gminnych - relacji Bukowno-Trzebinia. Chodzi o odcinki ul. Pocztowej, ul. Mostowej, ul. Ogrodowej i drogi do Sierszy (w sumie 5,5 km).

Wojewoda małopolski, jako przedstawiciel administracji rządowej w województwie realizuje „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” . Podczas każdej edycji programu o przyznaniu dofinansowania na terenie województwa małopolskiego decydowała komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, która oceniała wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samorządy mogły składać zastrzeżenia do oceny przeprowadzonej przez komisję, a także uzupełnić braki formalne.

Komisja po zakończeniu prac przedstawiała wojewodzie listę rankingową do akceptacji. Następnie lista ta przekazywana była do MSWiA. Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez ministerstwo samorządy otrzymywały od wojewody dokumenty potwierdzające kwalifikację do programu. Samorządy miały czas do 31 marca każdego roku na rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycje powinny być zakończone do 15 listopada, a rozliczone - do końca roku. Po wyłonieniu wykonawców podpisywane są umowy. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 50 procent planowanych kosztów – pozostałe fundusze samorządy muszą wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

Realizacja projektów jest na bieżąco nadzorowana przez służby wojewody, poprzez wprowadzony własny system bieżącej sprawozdawczości. Pozwala on na sprawne monitorowanie realizacji zadań od momentu rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia. Samorządy zobowiązane są do przesyłania informacji o realizacji projektu co 2 tygodnie. W ten sposób wiemy, czy remont przebiega zgodnie z harmonogramem prac, czy też występują jakieś opóźnienia. Sprawozdawczość jest poszerzona o dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów realizacji zadania, od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. Monitorowane jest też zapotrzebowanie na środki budżetu państwa tak, aby pieniądze przekazywane były samorządom na bieżąco.

Wojewoda co roku na wybranej próbie projektów przeprowadza wnikliwe kontrole w zakresie prawa zamówień publicznych oraz rzeczowej realizacji zadań. Wszelkie uwagi przekazywane są samorządom. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego monitorują również realizację wydawanych zaleceń pokontrolnych. W dotychczasowych dwóch edycjach programu zachowane zostały wszystkie terminy rozliczeń i sprawozdawczości, zarówno przez samorządy do wojewody, jak również wojewody do MSWiA.

Dodatkowo możemy pochwalić się pełnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych. Wypracowane oszczędności po przetargach przekazywane są na dofinansowanie kolejnych projektów z listy rankingowej. W tym roku udało się zaoszczędzić 8,5 mln zł, co pozwoliło na realizację dodatkowych 9 zadań.
schetynowki kracik
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj