REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBINI
2011-08-26
Składowisko odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini zostanie zrekultywowane. Koszt tego zadania to 36 mln zł – pieniądze pochodzić będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt rekultywacji składowiska odpadów został umieszczony na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wynoszą 36 mln zł, z czego 85 procent środków ma pochodzić z dofinansowania unijnego, a pozostałe 15 procent z wkładu krajowego (z rezerwy celowej budżetu państwa). Realizacji zadania podjął się Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

- Rozwiązujemy jeden z największych problemów ekologicznych Małopolski. Sprawa zbiornika w Trzebini jest bliska i znana już od wielu lat – pamiętam ją jeszcze z czasów, gdy byłem posłem. Tym bardziej cieszę się, że – będąc wojewodą, doprowadziłem do jej pozytywnego zakończenia – stwierdził Stanisław Kracik.

W piątek (26 sierpnia) w Trzebini zawarta została preumowa na finansowanie tego przedsięwzięcia między Stanisławem Kracikiem, wojewodą małopolskim a Małgorzatą Skuchą, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu wziął udział Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Składowisko odpadów powstało na terenie wyrobiska „Górka” położonego w północnej części Trzebini w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta oraz terenów przemysłowych (Rafineria „Trzebinia”, Zakłady „Górka Cement” sp. z o.o.).

Inwestycja będzie polegać na odpompowaniu wody, stojącej w wyrobisku, przełożeniu części odpadów oraz wykonaniu szczelnej izolacji, tak by do środowiska nie przenikały niebezpieczne substancje odpadów. Wykonana zostanie rekultywacja i zagospodarowanie terenu. Projekt dotyczy ok. 9 ha powierzchni. Początek prac przewidziano na 2013 rok.

W latach 2005-2008 gmina Trzebinia w porozumieniu z wojewodą małopolskim przeprowadziła I etap rekultywacji zbiornika, tj. neutralizację i odpompowanie cieczy. Odpompowano 533 tys. m3 cieczy, a poziom zbiornika obniżył się o około 12 m. Łącznie wydano wówczas 26 mln zł.
wojewoda minister kraszewski umowa podpisanie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj