POMOC PO LIPCOWYCH ULEWACH
2011-08-04
Trwa szacowanie strat, które w infrastrukturze komunalnej spowodowały ulewne, lipcowe deszcze. Dane zostaną przesłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szacunki są weryfikowane przez komisje wojewódzkie. Wojewoda na tej podstawie występuje o środki z rezerwy celowej budżetu państwa. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na odbudowę dróg i mostów).

Rolnicy, którzy przez huragan, deszcz nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r. stracili swoje uprawy, mogą otrzymać jednorazowe zasiłki celowe w wysokości do 5 tys. zł.

Możliwe będzie także uzyskanie niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych. Istnieje także możliwość odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą też udzielić ulg w podatku rolnym za 2011 r.

Właściciele gospodarstw, które ucierpiały z powodu huraganu, deszczu nawalnego i przymrozków wiosennych, w ciągu 10 dni powinni zgłosić się z wnioskiem do swojej gminy, która w ciągu kolejnych 20 dni przekaże zbiorcze informacje do wojewody. Komisja wojewódzka, w skład której wchodzą przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz danej gminy, rozpocznie weryfikację niezwłocznie po złożeniu zbiorczych zestawień wniosków rolników przez poszczególne gminy. Protokoły komisji będą stanowiły podstawę do wszczęcia przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pomocy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło program dla dzieci z terenów dotkniętych skutkami burz i gwałtownych wichur. 43 dzieci z Małopolski skorzysta z wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych. Jest na to zarezerwowana kwota 47,3 tys. zł (po 1100 zł na jednego uczestnika).

Osoby, których domy w wyniku zdarzeń losowych np. intensywnych opadów atmosferycznych, wichur zostały uszkodzone i osoby te znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o własne środki, mogą starać się w lokalnym ośrodku pomocy społecznej o zasiłek celowy. Każdy mieszkaniec, który został poszkodowany w wyniku zdarzenia losowego, powinien zwrócić się o pomoc do gminy. Jeśli gmina stwierdzi, że nie jest w stanie sama pomóc mieszkańcom (z powodu dużej skali zjawiska), może zwrócić się do wojewody z wnioskiem o dotację na wypłatę zasiłków.
grad burza deszcz ulewa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj